Politica de mediu

Noi, Societatea SINTEZA S.A. ne propunem ca obiective :
Obţinerea de profit în condiţiile în care nu producem un impact major asupra mediului înconjurător

Angajarea tuturor resurselor manageriale pentru realizarea politicii de mediu, prin introducerea unui sistem efectiv de control şi supraveghere

Conştientizarea întregului personal al societătii privind importanţa protecţiei mediului

Respectarea legislatiei şi reglementarilor de mediu

Prevenirea poluării în cadrul S.C. SINTEZA S.A., minimizarea pierderilor de materii prime şi resurse şi îmbunatăţirea continuă a performanţelor de mediu

Asigurarea cadrului pentru stabilirea şi analiza obiectivelor şi ţintelor de mediu care vor fi revizuite şi adaptate periodic noilor condiţii

În centrul preocupărilor noastre se află OMUL care are dreptul la o viaţă sănătoasă şi productivă în mediul ambiant şi MEDIUL, cu resursele lui naturale care trebuie protejate şi valorificate cât mai eficient
Director General
Tudor Stoia
şef Serviciu Mediu
ing. Silvia Ardelean
Powered by emotionstudios
x
This website is using cookies. More info. OK