Politica calitatii

SINTEZA SA are la baza strategiei sale în domeniul calităţii satisfacerea cerinţelor şi necesităţilor clienţilor săi şi a altor părţi interesate prin oferirea la timp de produse de calitate conform cerinţelor clienţilor, reglementare şi de protecţia mediului.

În realizarea acestei politici SINTEZA SA este orientat către atingerea următoarelor obiective generale:
Cunoaşterea, înţelegerea şi anticiparea cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor precum şi satisfacerea cerinţelor de calitate ale acestora

Implementarea şi menţinerea unui Sistem de Management al Calităţii conform SR EN ISO 9001:2001 care să constituie un cadru organizatoric adecvat realizării politicii şi obiectivelor referitoare la calitate

Asigurarea resurselor materiale şi umane necesare funcţionării eficiente a Sistemului de Management al Calităţii implementat

Controlul şi analiza periodică a funcţionării şi eficacităţii Sistemului de Management al Calităţii implementat în scopul îmbunătăţirii continue a acestuia
Câştigarea şi menţinerea încrederii clienţilor în capabilitatea SINTEZA SA de a livra produse corespunzătoare calitativ

Analizarea şi rezolvarea reclamaţiilor pentru menţinerea încrederii şi reducerea numărului acestora până la eliminarea lor

Asigurarea unor preţuri competitive în condiţiile realizării de eficienţă economică atât pentru societatea proprie cât şi pentru clienţi

Aplicarea cerinţelor legale şi a altor reglementări

Sporirea conştientizării şi înclinaţiei către managementul calităţii al întregului personal al GRUPULUI SINTEZA
Politica în domeniul calităţii este comunicată şi înţeleasă în cadrul SINTEZA SA şi este analizată pentru adecvarea ei continuă.
DIRECTOR GENERAL
Tudor Stoia
Powered by emotionstudios
x
This website is using cookies. More info. OK